0
giá bán dự sáng được chủ đầu tư đưa thành cho công trình VinCity Grand Park sẽ ngang ngữa và thậm chí thấp hơn giá cả bán Các dự án cùng với phân khúc xung quanh.

Với nhiều nét Vượt bậc từ chất .Số, mạng lưới

Comments