0
Rome Diamond Lotus được phát triển ra các giai đoạn bao gồm tổ thích hợp khu cư dân chủ thấp tầng Palm Residences, quỹ chủ cao tầng Rome Diamond Lotus và Rome Diamond Lotus, các tòa chủ văn phòng, trung tâm mua

Comments